1
0
واحد کنترل کیفیت
title

واحد کنترل کیفیت:

مجموعه آفتاب با بهره گیری از متخصصین صنعت چاپ سعی در بهبود کیفیت تمامی محصولات تولیدی مجموعه دارد. این واحد به صورت تمام وقت از ابتدا تا انتهای پروژه مشتریان را نظارت کرده تا از کیفیت نهایی محصول اطمینان حاصل شود.